श्री कालभैरव जयंती

आज कार्तिक वद्य अष्टमी म्हणजे श्री कालभैरव जयंती आहे. कालभैरव अर्थात श्री भैरवनाथ हे शंकराचा अवतार असून खूप लोकांचे कुलदैवत तसेच ग्रामदैवत देखील आहे. कार्तिक महिन्याच्या वद्य अष्टमी दिवशी महादेवाच्या शरीरातुन कालभैरवांचा जन्म झाला होता. त्यामुळे या दिवशी कालभैरव अष्टमी / कालाष्टमी खूप उत्साहात साजरी करतात. त्यामुळे उद्या आपल्या गावातील भैरवनाथाच्या दर्शनास अवश्य जा!! देवास गुलाल वाहुन नारळ फोडुन प्रदक्षिणा घालावी.

काळ्या रंगाचा कुत्रा हा काळभैरवचे लौकिकदृष्ट्या प्रतिक/वाहन मानला जातो. त्यामुळे काळ्या कुत्र्यास तुप लावलेली चपाती खाऊ घालावी. या दिवशी लोक कालभैरवाचे अष्टक पठण करतात किंवा कालभैरवास रुद्राभिषेक केला जातो.

श्री कालभैरव उपासना कशी करावी ?

१. कालभैरवास रुद्र अभिषेक करावा.
२. घरामध्ये नित्य सायंकाळी कालभैरव अष्टक वाचावे.
३. काळ्या कुत्र्यास दूध चपाती किंवा तूपलावलेली चपाती खायला घालावी.

श्री कालभैरवाष्टकम्।

देवराज्य सेव्यमान पावनाघ्रिपंकजम्।
व्यालयज्ञ सूत्रमिंदू शेखरं कृपाकरम्।
नारदादि योगिवृंद वंदितं दिगंबरम्।
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे ।।१।।

भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं।
नीलकण्ठमीप्सिथार्थ दायकं त्रिलोचनम।
कालकाल मम्बुजाक्ष मक्षशूलमक्षरं।
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे।।२।।

शूलटंक पाशदण्ड पाणिमादिकारणं।
श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम।
भीमविक्रम प्रभुं विचित्र तांडवप्रियं।
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे।।३।।

भुक्तिमुक्ति दायकं प्रशस्तलोकविग्रहं।
भक्तवस्तलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं।
विनिकण्वन्मनोज्ञ् हेम् किंकिणीलस्तकटिं।
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे।।४।।

धर्मसेतू पालकं अधर्ममार्ग् नाशकम्।
कर्मपाशमोचकम् सुशर्मदारकम् विभुम्।
स्वर्णवर्ण शेष् पाश शोभितांगमण्डलं।
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे।।५।।

रत्नपादुकाप्रभाभिराम पाद युग्मकम्।
नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरंजनम्।
मृत्युदर्प नाशनं करालदंष्ट्र मोक्षणम्।
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे।।६।।

अट्टहास भिन्नपद्म जाण्ड् कोश संततिं।
दृष्टिपात नष्टपाप जालमुग्र शासनं।
अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं।
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे।।७।।

भूतसंघनायकं विशालकिर्तीदायकं।
काशिवास लोकपुण्यपापशोधकं विभुम्।
नितिमार्गकोविदम् पुरातनम् जगत्पतिं।
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवम् भजे।।८।।

कालभैरवाष्टकम् पठन्ति ये मनोहरं।
ज्ञानमुक्ति साधनम् विचित्रपुण्यवर्धनम्।
शोक मोह दैन्य लोभ कोपतापनाशनम्।
ते प्रयान्ति कालभैरवांघ्रिसन्निधिम् धृवम् ।।९।।

इति श्रीमत् शंकराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकम् संपूर्णम्।